Avaluacions d'equips de treball

Portem a terme l’avaluació dels equips de treball, amb l’objectiu de conèixer-ne les deficiències i proposar possibles millores.

 

Ens desplacem a l’empresa, analitzem els equips de treball i elaborem un programa d’actuació per donar compliment a la normativa vigent en prevenció de riscos laborals. Establim un ordre de prioritat en funció de les necessitats de l’empresa: producció, pautes de temps o criteris econòmics.

Identifiquem  processos de treball inadequats des del punt de vista de la seguretat i proposem alternatives per al desenvolupament de nous procediments de treball per millorar en seguretat sense perdre productivitat i eficiència.

Avaluació i desenvolupament de processos de treball

Estudis tècnics d’adequació i certificació d’equips de treball RD1215/97 i RD 486/97

Una vegada feta l’anàlisi general dels equips de treball, s’informa de l’estat de cada equip, s’identifiquen les carències des del punt de vista de la seguretat i es fa saber si algun mecanisme o element pot estar incomplint la llei. És a dir, és possible que un equip de treball disposi de les mesures de seguretat necessàries, però que aquestes siguin incorrectes, perquè ja no compleixen la normativa.

 

El resultat d’aquesta tasca és un informe tècnic exhaustiu de cada un dels equips de treball.

Finalitzada l’adequació física de cada equip de treball, lliurem la documentació que acredita que l’equip està operatiu i compleix la normativa vigent.

Certificacions

Formació

Oferim formació en el lloc de treball, amb l’objectiu que l’operari utilitzi correctament l’equip de treball, d’acord amb les modificacions i el protocol d’actuació establert.

Contacte amb l'equip de Volter

938 511 959

660 651 572

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

Volter MIS-SL I c. Rusiñol, 44. 08560 Manlleu

Sistemes de seguretat i manteniment industrial

 Disseny i programació web by Badabadoc Comunicació